Sunday, December 21, 2014

Tugas seorang editor naskhah

Petikan di bawah adalah daripada buku Memahami Penyuntingan Naskhah tulisan Hamedi Mohd Adnan (terbitan Medium Publications, 2008) muka surat 39. Saya salin di sini sebagai rujukan dan panduan.

Proses penyuntingan manuskrip akan dibuat oleh editor naskhah, sama ada di dalam penerbit atau diupahkan kepada penyunting luar. Penyunting akan membaca manuskrip itu dan membetulkan, menambahkan, memotong, menjelaskan, dan memudahkan komunikasi di antara pengarang dengan pembaca. Penyunting mestilah seorang yang menguasai ilmu dan bahasa serta sentiasa peka dalam kerjanya. Ia haruslah:
  • Membaca manuskrip baris demi baris, kata demi kata, huruf demi huruf
  • Mencari (dan membetulkan) kesalahan tatabahasa, penggunaan, ejaan, kata, ayat, tanda bacaan
  • Menetapkan konsistensi
  • Memastikan gaya terbitan dipatuhi
  • Membetulkan kata yang prejudis, seksis, jargon, slanga, nyataan yang berunsur fitnah
  • Mengawasi plagiat, memastikan etika dipatuhi
  • Mengesan fakta yang tidak tepat
  • Bertindak sebagai pembaca pruf pertama
  • Memastikan nota yang konsisten, memadai, mengikut urutan
  • Mengawasi penggunaan jadual, carta, rajah 

No comments:

Post a Comment