Sunday, December 21, 2014

Tugas seorang editor naskhah

Petikan di bawah adalah daripada buku Memahami Penyuntingan Naskhah tulisan Hamedi Mohd Adnan (terbitan Medium Publications, 2008) muka surat 39. Saya salin di sini sebagai rujukan dan panduan.

Proses penyuntingan manuskrip akan dibuat oleh editor naskhah, sama ada di dalam penerbit atau diupahkan kepada penyunting luar. Penyunting akan membaca manuskrip itu dan membetulkan, menambahkan, memotong, menjelaskan, dan memudahkan komunikasi di antara pengarang dengan pembaca. Penyunting mestilah seorang yang menguasai ilmu dan bahasa serta sentiasa peka dalam kerjanya. Ia haruslah:
  • Membaca manuskrip baris demi baris, kata demi kata, huruf demi huruf
  • Mencari (dan membetulkan) kesalahan tatabahasa, penggunaan, ejaan, kata, ayat, tanda bacaan
  • Menetapkan konsistensi
  • Memastikan gaya terbitan dipatuhi
  • Membetulkan kata yang prejudis, seksis, jargon, slanga, nyataan yang berunsur fitnah
  • Mengawasi plagiat, memastikan etika dipatuhi
  • Mengesan fakta yang tidak tepat
  • Bertindak sebagai pembaca pruf pertama
  • Memastikan nota yang konsisten, memadai, mengikut urutan
  • Mengawasi penggunaan jadual, carta, rajah 

Sunday, December 14, 2014

Ilham 'Terima Kasih Cikgu'

Cerpen 'Terima Kasih Cikgu' yang saya kongsikan dalam post lepas terilham daripada kisah sebenar tiga cikgu veteran yang saya hormati.

Bahagian di mana Cikgu Ahmad ditegur oleh ramai bekas anak murid atau ibu bapa kepada murid adalah pengalaman ibu mertua saya sendiri, Cikgu R. Dia telah mengajar di pekan tempat tinggalnya lebih dua puluh tahun.

Kawan baik kepada Cikgu R pula, Cikgu H, yang bercerita tentang pengalamannya pergi ke rumah seorang anak murid dan berhadapan dengan si bapa yang mabuk dan menyebat anaknya.

Manakala kisah cikgu yang membawa anak muridnya pergi memancing diilhamkan daripada cerita ayah saya, tentang gurunya yang pernah membawa anak-anak muridnya pergi memancing. Cuma dalam kisah sebenar mereka pergi beramai-ramai, dan mereka bukan semestinya 'pelajar bermasalah'.